Vi levererar events som bidrar till att uppnå dina affärsmål

 

För att åstadkomma detta krävs kreativitet och kostnadskontroll och det kan vi bidra med. Vi är representerade i hela världen och kan därför ge dig en kombination av lokal förhandlingskraft och förmåga att arrangera världsomspännande möten och events. Vi tror att det är viktigt att du har enbart en strategisk partner att förhålla dig till när du ska arrangera det perfekta mötet.

Du vet att man brukar tala om att alla har en vänster och en höger hjärnhalva – det samma gäller för företag och organisationer. Den vänstra är skicklig på logistik, administration, planering och kostnadskontroll medan den högra står för fantasi, kreativitet och samarbete. Vi vill och kan leverera en kombination av båda.

Vi kan leverera helheten vilket betyder att du endast behöver en strategisk partner och att du får ut det mesta möjliga av dina mötesinvesteringar. Låt oss diskutera


Meet by CWT M&E

Har du hört om vår mötesapp - Meet by CWT M&E

Läs mer här

 

 

Mötesknappen - vi skräddarsyr ditt möte

Vi kan vara din kompletta mötesarrangör.

Fyll i dina önskemål - vi återkommer inom 24 timmar.

Mötesdeltagaren från framtiden har landat – är du redo?

Mötestrenden i världen växer fort. I Europa kommer tilläxten under 2016 att ligga på 12%. Utvecklingen sker i rask takt och allas tid är viktig och värdefull. Detta sätter företagen och deras mötesarrangörer under hård press.

Läs mer här